محل تبلیغات شما

تمدید ثبت نام دوره ضمن خدمت فرهنگیان


تمدید ثبت نام دوره ضمن خدمت فرهنگیان - هوشمندسازی مدارس (مرحله تکمیلی) - تا هشتم بهمندوره ضمن خدمت هوشمندسازی مدارس (مرحله تکمیلی)» با کد 92002570 بهمدت 44 ساعت

این دوره مرحله سوم و تکمیلی هوشمندسازی مدارس است.قبلا دو مرحله مقدماتی با کد 92002566 به مدت 40 ساعت و پیشرفته با کد 92002565 بهمدت 42 ساعت برگزار گردیده است. تمام همکاران (همه رشته ها، رسمی و غیر رسمی)  می توانند در این مرحله شرکت کنند.

آخرین مهلت ثبت نام: شنبه 8 بهمن

برای ثبت نام روی تصویر زیر کلیک کنیدثبت نام دوره جدید ضمن خدمت فرهنگیان، دوره جدید ضمن خدمت فرهنگیان، هوشمندسازی مدارس، هوشمندسازی، ضمن خدمت فرهنگیان، ضمن خدمت معلمان،حکایت شاه عباس و دزدها

عناوین مطالب وبلاگ

نمونه سوالات ریاضی ششم ابتدایی نوبت دوم

خدمت ,ضمن ,دوره ,مرحله ,ثبت ,مدارس ,ضمن خدمت ,ثبت نام ,دوره ضمن ,نام دوره ,هوشمندسازی مدارس ,مدارس مرحله تکمیلی ,هوشمندسازی مدارس مرحله ,فرهنگیان هوشمندسازی مدارس ,خدمت فرهنگیان هوشمندسازی

مشخصات

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
Christopher's collection خواب های جالب من Anybody May Download dohucicel Brenton's receptions swicchethesa the best music magmebatttac lynnnnamilna passlerewho